Strona startowa

Drukuj

Pasek narzędziowy w oknie parametry

Zapisz Zatwierdza wprowadzone zmiany (Shift+Enter).

 

Anuluj Anuluje zmiany (Alt+Enter).

 

b_doddan1 (Dodaj) Dodaje parametr księgowania (Ctrl + szary+)

B_Usun_s (Usuń) Usuwa parametr księgowania (Ctrl + szary-)