Informacje podstawowe > Pracownik - zakładka informacyjna > Płace > Składniki wynagrodzeń > Drzewko dostępnych elementów

Drukuj

Drzewko dostępnych elementów

Drzewko to prezentuje wszystkie dostępne w programie elementy do budowy systemów kadrowo-płacowych, umożliwiając wyszukiwanie i dodawanie lub wybór elementów potrzebnych w systemie.

Pod drzewkiem znajdują się dwa listki umożliwiające zmianę formatu prezentowanej informacji.

Z okna dostępne są dwie operacje Dodaj lub Wybierz (dodaje element do listy lub systemu, z którego wywołano okno lub wybiera element o potrzebnych parametrach) oraz Zamknij (zamyka okna Dodawanie elementów kadrowo-płacowych lub Wybierz element kadrowo-płacowy.)

 

egroup5

 

elementy zgrupowane

 

skladnik10

 

składniki

 

param9

 

parametry

 

obcio10

 

obciążenia

 

nalicz10

 

naliczenia

 

elkadr6

 

elementy kadrowe

 

elkadrzg5

 

elementy kadrowe zgrupowane

 

elkadwid4

 

widoki na element kadrowy zgrupowany

 

item3

 

Element systemu wynagrodzeń firmy, który można usuwać i przemieszczać.

 

item_l4

 

Element systemu wynagrodzeń firmy, którego nie można usuwać ani przemieszczać (np. element składowy elementu zgrupowanego).