Elementy kadrowo-płacowe > Elementy dołączane

Drukuj

Elementy dołączane

Do każdego elementu kadrowo-płacowego mogą być dołączone inne elementy. Elementy te (tzw. elementy dołączane) zawsze towarzyszą temu elementowi w systemach wynagrodzeń. Na przykład, kiedy dodajesz element do systemu wynagrodzeń, wszystkie elementy dołączone też automatycznie zostaną dodane. Dzięki temu mechanizmowi można wraz z elementem automatycznie dodawać wszystkie elementy potrzebne do jego wyliczenia. Zapewnia to budowanie systemów wynagrodzeń, które poprawnie się naliczają.

Również elementy zgrupowane funkcjonują w oparciu o elementy dowiązane. Definicja elementu zgrupowanego składa się właśnie z listy elementów dowiązanych, które "wchodzą w skład" elementu zgrupowanego.