Ustawienia > Współpraca z modułami - Finanse i Księgowość > Wspolpraca z FK schematy 

Drukuj

Współpraca z pr. Finanse i Księgowość - schematy księgowań

Schematy księgowań udostępniają możliwość elastycznego definiowania kont, rozksięgowywanie dokumentu na dowolną ilość dekretów oraz tworzenie wielu księgowań równoległych. Program umożliwia definiowanie schematów księgowań zarówno na poziomie dokumentu jak i na poziomie pozycji dokumentu – cały dokument jest wtedy dekretowany przy wykorzystaniu innego schematu niż pozycja, która nie jest dla tego dokumentu typowa. Po kliknięciu wybranej grupy schematów program wyświetla ich listę.

 

Jeśli dla pozycji dokumentu został ustalony odrębny schemat księgowania, zmiany schematu przyporządkowanego do całego dokumentu nie będą wpływały na księgowanie tej pozycji. Aby wycofać się z określenia indywidualnego schematu księgowania, należy ponownie wejść we właściwości pozycji i usunąć nazwę schematu z pola księgowanie.

 

Definiowanie schematów

Kolejność pobierania schematów do dekretacji dokumentu

Parametry księgowań i makra