Ustawienia > Współpraca z modułami - Finanse i Księgowość > Symbole kont

Drukuj

Współpraca z programem Finanse i Księgowość - symbole kont

Do definiowania symboli kont oraz opisów dokumentów w schematach księgowań można wykorzystać makra oraz parametry.

Parametry to symbole, które podczas dekretowania zostaną zastąpione odpowiednimi symbolami kont. Poza predefiniowanymi parametrami (opisanymi poniżej), użytkownik może definiować własne parametry. Przy określaniu wartości parametrów można korzystać z makr. Umieszczając parametr w schemacie księgowania należy poprzedzić jego nazwę znakiem "#".

 

Predefiniowane parametry do wykorzystania w numerze konta:

hmtoggle_plus1Parametry ogólne
hmtoggle_plus1Parametry kontrahentów, pracowników i urzędów
hmtoggle_plus1Parametry towarów

 

Kolejność pobierania parametrów

Program odnajdując nazwę parametru na liście parametrów grupy sprawdza, do jakiej podgrupy należy ten towar, kontrahent, pracownik lub urząd. Jeśli w danych elementu (towaru itd.) nie znajduje się określenie podgrupy, program sprawdza w danych rodzaju. Jeśli również w danych rodzaju nie ma określenia podgrupy pobiera wartość parametru ze wzorca grupy. Dla elementów, które nie są określone w kartotece (kontrahent incydentalny, czy asortyment wpisywany bezpośrednio do dokumentu) pobierane są wartości parametrów określone we wzorcu.

 

Makra są to symbole, które podczas dekretowania dokumentu zostaną zastąpione odpowiednimi identyfikatorami FK.

 

hmtoggle_plus1Makra dla numerów kont
hmtoggle_plus1Makra dla opisów dokumentów

 

Po kliknięciu przycisku 0PRZ_DN5 obok pola konto program wyświetla okno umożliwiające przeglądanie i wstawianie do definicji konta dostępnych dla danej kategorii dokumentów makr i parametrów. Aby otworzyć stronę zawierającą odpowiednie parametry, należy kliknąć wybrany listek u dołu okna.