Ustawienia > Współpraca z modułami - Finanse i Księgowość > Współpraca z FK kolejnosc

Drukuj

Kolejność pobierania schematów księgowań do dekretacji dokumentu

Podczas nadawania dekretów dokumentom wykorzystywane są zdefiniowane schematy według następującej kolejności:

1.schemat przypisany do pozycji,

2.schemat przypisany do dokumentu

W momencie tworzenia dokumentu zostaje do niego przypisany schemat księgowania określony w rodzaju dokumentu.

3.schemat przypisany do typu dokumentu,

4.w przypadku korekty – schemat dla dokumentu korygowanego,

5.schemat wzorca

 

Przy dekretowaniu dokumentu korekty, kolejność pobierania schematów jest następująca:

1.schemat przypisany do pozycji,

2.schemat korygujący dla schematu przypisanego do korygowanej pozycji,

3.schemat przypisany do dokumentu,

4.schemat korygujący dla schematu przypisanego do dokumentu korygowanego,

5.schemat przypisany do typu dokumentu,

6.schemat korygujący dla schematu przypisanego do typu dokumentu korygowanego,

7.schemat którym dekretowany jest dokument korygowany,

8.schemat wzorca.

Jeśli odnaleziony schemat jest błędny – np. został usunięty z listy schematów – program traktuje to jak brak schematu.