Ustawienia > Typy rejestrów > Rejestry zakupu

Drukuj

Rejestry zakupu

W oknie można dodawać i/lub usuwać typy rejestrów dla dokumentów zakupu i ustawiać ich aktywność. Rejestry te mogą być w trzech rodzajach: Podlega VAT, Nie podlega VAT, Import. Można zdefiniować maksymalnie 62 rejestry VAT zakupu.

 

Aby dodać nowy typ rejestru, kliknij przycisk Nowy i wypełnij pola:

skrót - nazwa skrótu identyfikującego,

nazwa - pełna nazwa rejestru,

rodzaj - z rozwijanej listy wybierz rodzaj rejestru,

typ - wybierz z listy symbol typu (A, B, C, D). Typ rejestru jest używany przy wymianie dokumentów z FK:

o        A - oznacza zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną,

o        B - oznacza zakup od którego nie przysługuje odliczenie,

o        C - oznacza zakup ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną,

o        D - oznacza zakup niepodlegający opodatkowaniu,

rejestr w FK - podwójne kliknięcie w polu otwiera okno Rejestry w FK, w którym można przypisać rejestrowi w programie handlowym odpowiadający mu rejestr w programie Finanse i Księgowość.

 

Aby usunąć typ rejestru, należy zaznaczyć go na liście i wybrać przycisk Usuń.

 

Zobacz także:

Ustawienia - rejestry magazynowe

Ustawienia - rejestry sprzedaży