Ustawienia > Typy rejestrów > Rejestry magazynowe

Drukuj

Rejestry magazynowe

W oknie można dodawać i/lub usuwać typy rejestrów dla dokumentów magazynowych i ustawiać ich aktywność.

 

Aby dodać nowy typ rejestru, kliknij przycisk Nowy i wypełnij pola:

skrót - nazwa skrótu identyfikującego,

nazwa - pełna nazwa rejestru,

rodzaj - z rozwijanej listy wybierz rodzaj rejestru.

 

Zobacz także:

Ustawienia - rejestry sprzedaży

Ustawienia - rejestry zakupu