Ustawienia > Typy rejestrów > Rejestry sprzedaży

Drukuj

Rejestry sprzedaży

W oknie można dodawać i/lub usuwać typy rejestrów dla dokumentów sprzedaży i ustawiać ich aktywność. Rejestry te mogą być w czterech rodzajach: Podlega VAT, Nie podlega VAT, Eksport 0%, Podlega VAT (+180dni).

 

Aby dodać nowy typ rejestru, kliknij przycisk Nowy i wypełnij pola:

skrót - nazwa skrótu identyfikującego,

nazwa - pełna nazwa rejestru,

rodzaj - z rozwijanej listy wybierz rodzaj rejestru,

rejestr w FK - Podwójne kliknięcie w polu otwiera okno Rejestry w FK, w którym można przypisać rejestrowi w programie handlowym odpowiedni rejestr w programie Finanse i Księgowość.

 

Rodzaj rejestru sprzedaży: Podlega VAT + 180 dni - służy do rozliczania VAT metodą kasową dla kontrahentów, którzy nie są płatnikami VAT. Data wejścia do rejestru obliczana jest jako: data sprzedaży + 180 dni.

 

Aby usunąć typ rejestru, należy zaznaczyć go na liście i wybrać przycisk Usuń.

 

Zobacz także:

Ustawienia - rejestry magazynowe

Ustawienia - rejestry zakupu