Ustawienia > Lista użytkowników > Kopiowanie ustawień użytkownika

Drukuj

Kopiowanie ustawień użytkownika

W oknie Kopiuj ustawienia użytkownika wskazuje się użytkownika, którego prawa mają zostać skopiowane dla użytkownika w kontekście, którego okno zostało uruchomione.

W oknie wybiera się użytkownika, a następnie zaznacza odpowiednie grupy praw:

Prawa użytkownika - skopiowane zostaną wszystkie prawa użytkownika

Prawa do magazynów - skopiowane zostaną prawa do magazynów

Prawa do rejestrów pieniężnych - skopiowane zostaną prawa rejestrów pieniężnych

Domyślne ustawienia (np. wydruków, okien) - skopiowane zostaną domyślne ustawienia wydruków, ustawień okien, ostatnio użytych pozycji itp.

 

Okno kopiowania ustawień użytkownika można wywołać z menu kontekstowego, spod prawego przycisku myszy oraz z przycisku widocznego w prawym górnym rogu okna użytkownika - Kopiowanie ustawień.