Sprzedaż > Raporty okresowe > Raport okresowy

Drukuj

Raport okresowy

Okno prezentuje listę paragonów wchodzących w skład zbiorczego dokumentu raportu okresowego (RO). Funkcjonalnie okno jest podobne do kartoteki dokumentów sprzedaży.

 

przycisk LISTAPRZ2

Znajdujący się z lewej strony nagłówka listy przycisk służy do przełączania zaznaczenia (z zaznaczonych na nie zaznaczone lub z nie zaznaczonych na zaznaczone) wszystkich pozycji na liście.

przycisk Nowy

Otwiera okno Wprowadzanie nowego dokumentu

przycisk Operacje

Wyświetla listę operacji dostępnych dla listy paragonów.

hmtoggle_plus1Operacje dla listy paragonów z raportu okresowego

przycisk Zestawienia

Wyświetla listę poleceń i zestawień dla kartoteki sprzedaży.

hmtoggle_plus1Zestawienia dla dokumentów sprzedaży

przycisk Bufor

Otwiera okno kartoteki bufora, w której przechowywane są dokumenty w trakcie tworzenia (przed wystawieniem) oraz wystawione dokumenty zamówień (własne i obce).

 

Wykresy

 

Zobacz również:
Warianty księgowań dla raportów okresowych