Sprzedaż > Raporty okresowe > Warianty księgowań

Drukuj

Warianty księgowań dla RO

W programie znajdują się domyślne szablony księgowania przeznaczone dla raportów okresowych:

Sprzedaż > (RO) Raport okresowy.

Płatności > (WPL) Wpłata od kontrahenta.

 

Rekomendowany sposób dekretowania raportów okresowych i raportów płatności  (bez rozrachunków)

Zwykle płatność za nabyte towary czy usługi przy wystawianiu dokumentu typu paragon jest regulowana natychmiast, w związku z tym nie powstają rozrachunki między sprzedawcą a nabywcą. Nie ma wiec potrzeby ujmowania w księgach rachunkowych ewidencjonowania rozrachunku z tego tytułu na imiennym indywidualnym koncie kontrahenta.

 

Jeśli prowadzenie rozrachunków dla raportów okresowych nie jest konieczne zalecana jest modyfikacja schematu księgowania, aby nie zawierał księgowań równoległych np:

img_hm_ro_01

 

oraz raportów kasowego:

img_hm_ro_02

 

Przykładowy zapis dokumentu w module Finanse i Księgowość:

img_hm_ro_03

 

Dekretacja dla paragonów płaconych kartą

Jeżeli paragony płacone są kartą, proponujemy modyfikację schemat księgowania dla RO:

 

img_hm_ro_07

 

oraz raportów płatności:

img_hm_ro_04

 

Gdzie:

konto 240 w schemacie dla RO oznacza rozliczenie wpłat kartą,

płatności zostają przeksięgowane z konta 240 na konto 140 (lub 149) – środki pieniężne w drodze.

 

Wyciąg bankowy zawierający wpłaty z karty księgujemy z konta środków pieniężnych w drodze na konto 130 – pieniądze na rachunku bankowym.

 

Schemat księgowania z obsługą rozrachunków

Domyślnie schemat księgowania Raport okresowy zawiera definicje księgowań równoległych, które można wykorzystać jeśli niezbędne jest prowadzenie dla nich rozrachunków.

 

W takiej sytuacji do księgowania zapisu podstawowego należy wykorzystać konto techniczne (np. 095). W zapisie równoległym natomiast, należy wyksięgować z konta technicznego i przeksięgować na konto kontrahenta.

 

img_hm_ro_05

 

Przykładowe zapisy takiego dokumentu w module Finanse i Księgowość:

img_hm_ro_06

 

Praca w ten sposób generuje w bazie dużą ilość zapisów i w dłuższej perspektywie może wpływać na wydajność pracy programu.