Wiadomości podstawowe > Okna programu > Okna danych

Drukuj

Okna danych

W programie Handel występują cztery różniące się układem typy okien danych: okna kontrahentów i towarów, okna dokumentów sprzedaży oraz okna dokumentów płatności. Zawierają one pola danych i narzędzia związane z oglądanym obiektem. Okno programu może zawierać wiele jednocześnie otwartych okien danych.

 

Strony

W przypadkach, gdy danych dotyczących obiektu jest zbyt wiele by mogły być równocześnie widoczne na ekranie, informacje są dzielone na strony. Przypomina to skoroszyt z wieloma zakładkami: w danej chwili widoczna jest tylko jedna strona i zakładki. Aby uwidocznić wybraną stronę, należy kliknąć odpowiednią zakładkę.

 

Aby zapamiętać rozmiar i pozycję uruchomionego okna, należy zamknąć okno przyciskiem X razem z wciśniętym klawiszem Shift. Przy ponownym uruchamianiu okna zostanie zapamiętane poprzednie jego ustawienie oraz rozmiar.