Skróty klawiszowe > Klawisze skrótów - lista pieniędzy

Drukuj

Klawisze skrótów - lista pieniędzy

Aby:

Należy nacisnąć:

Otworzyć okno wystawiania dokumentu typu Wpłata

Ctrl+ plus (z klawiatury numerycznej)

Otworzyć okno wystawiania dokumentu typu Wypłata

Ctrl+ minus (z klawiatury numerycznej)

Wyświetlić dekretacje księgowe wybranego dokumentu

Ctrl+E

Dołączyć notatkę

Ctrl+N

Zaznaczyć kolejne elementy listy

Shift +strzałka

Zaznaczyć wybrane elementy listy

Ctrl+strzałka, po wybraniu pozycji Ctrl+spacja

Przełączyć zaznaczenie wszystkich elementów listy

Ctrl+A  

Przełączyć zaznaczenie wybranych (zaznaczonych) elementów listy

Ctrl+O

Przełączyć zaznaczenie bieżącego elementu listy

Ctrl+spacja