Strona startowa

Drukuj

Kartoteka Dostawy towaru

W kartotece tej zgrupowane są dane dotyczące dostawy konkretnego towaru. Jedynym dostępnym w kartotece dostaw uporządkowaniem danych jest uporządkowanie według kryterium wyboru. Gdy główną jednostką miary jest jednostka domyślna, ilości w kartotece dostaw widoczne są w tej jednostce. Cena jednostkowa dotyczy jednostki domyślnej.

 

Podwójne kliknięcie dostawy na liście dostaw otwiera okno Dostawa towaru, opisującego tę dostawę.

 

Wybór

obszar listy

Zestawienia dostępne w kartotece