Strona startowa

Drukuj

Dostawy towaru - wybór

Definiowanie kryteriów wyboru

Jeśli po wpisaniu warunków do definicji wyboru zapisze się pod własną nazwą, pojawi się on na drzewie wyborów i będzie można korzystać z niego wielokrotnie.