Strona startowa

Drukuj

Przycisk [Zestawienia]

Wybranie tego przycisku umożliwia zestawianie raportów i sporządzanie wydruków dla wybranych pozycji kartoteki albo globalnie dla całej kartoteki.

 

Polecenia i zestawienia dostępne w kartotece dostaw towaru to:

Wykonaj raport

Zestawienie wybranych dostaw

Zestawienie to podaje dane firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, oraz dla każdej dostawy - datę dostawy, nazwę magazynu i nazwę dostawy, kod dostawcy, oraz stan początkowy dostawy - ilość, przybliżoną cenę i wartość towaru.

Dostawy za okres

Zestawienie to prezentuje dane dotyczące dostaw, które wpłynęły w podanym okresie. Dane o dosta-wach są prezentowane w tym samym układzie, jak dla poprzedniego zestawienia.

Dostawy o stanach niezerowych

Zestawienie to prezentuje dane dotyczące dostaw o stanach niezerowych. Dane o dostawach są prezentowane w tym samym układzie, jak dla poprzedniego zestawienia.