Strona startowa

Drukuj

Dostawy towaru - lista

Lista służy do przeglądania zawartości kartoteki, prezentując wszystkie znajdujące się w niej pozycje; może też prezentować pozycje spełniające zastosowane kryterium wyboru. Wyświetlenie pozycji listy należących do wyboru wskazanego na drzewku następuje dopiero po jego wybraniu.

 

Klawisze skrótów