Administracja z danymi firmy > Menu Pomoc > Aktualizacje

Drukuj

Aktualizacje

Okno informuje o dostępnych dla programu aktualizacjach. Domyślnie okno wyświetlane jest automatycznie przy logowaniu użytkownika jeśli dostępne są nowe aktualizacje. Okno można również uruchomić samodzielnie poleceniem z menu Pomoc > Aktualizacje.

 

Jeśli zainstalowana jest najnowsza wersja programu okno wyświetli informację o braku aktualizacji np:

img_adm_19

 

Jeśli dla programu dostępne są aktualizacje w oknie widoczny będzie komunikat, którego rozwinięcie wyświetli dodatkowe informacje:

Linia/produkt – nazwa linii/produktu którego aktualizacja dotyczy.

Aktualizacja dla wersji – numer lub numery wersji programów, dla których przeznaczona jest aktualizacja.

Rodzaj aktualizacjiinformuje czy aktualizacja związana jest z poprawkami, czy z wydaniem nowej wersji programu.

Typ aktualizacji – informuje czy aktualizacja jest opcjonalna, zalecana czy też zawiera krytyczne poprawki wymagane do pracy programu.

Data publikacji – data publikacji aktualizacji.

Opis – skrócona informacja o najważniejszych zmianach zawartych w aktualizacji. Klikając w link Opis zmian można otworzyć pełen opis zmian dla danej aktualizacji.

 

oz_st_03

 

Przycisk Pobierz pobiera aktualizację z serwisu Symfonii i zapisuje w katalogu wskazanym w ustawieniach aktualizacji na zakładce Lokalizacja. Gdy aktualizacja zostanie pobrana dostępny jest przycisk Zainstaluj uruchamiający instalację aktualizacji. Opcje pobierania i instalacji nie są dostępne jeśli użytkownik nie ma nadanego prawa Pobieranie i Instalacja aktualizacji.

 

Jeśli w firmie wykorzystywane są rozwiązania indywidualne wskazane może być skontaktowanie się z wdrożeniowcem lub opiekunem handlowym przed instalacją aktualizacji.

 

Przed instalacją aktualizacji zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa firmy.

 

Podczas instalacji może być wymagane zamknięcie aktualnie używanego programu. W takiej sytuacji instalator wyświetli stosowny komunikat.

 

Ustawienia

Zakładka Lokalizacja

Na zakładce znajduje się pole wyboru katalogu zapisu pobieranych instalatorów aktualizacji.