Umowy LWD > Okno Parametry umowy

Drukuj

Okno Parametry umowy Możliwość ewidencjonowania umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy oraz obsługa umów tj. rozliczanie kosztów wynikających z umów, jest dostępna jedynie dla użytkowników, którzy posiadali licencje dla tej funkcjonalności przed wydaniem wersji 2015 programu.

Możliwość ewidencjonowania umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy oraz obsługa umów tj. rozliczanie kosztów wynikających z umów, jest dostępna jedynie dla użytkowników, którzy posiadali licencje dla tej funkcjonalności przed wydaniem wersji 2015 programu.

W tym oknie możliwe jest opisanie parametrów i śledzenie bieżącego stanu dla wybranej umowy LWD zaewidencjonowanej w programie.

 

Okno zawiera trzy panele:

hmtoggle_plus1Parametry

hmtoggle_plus1Raty

hmtoggle_plus1Środki

 

Zapisz

Ten przycisk polecenia powoduje zapisanie informacji zawartych w oknie.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie okna bez zapisywania wprowadzonych zmian.