Strona startowa

Drukuj

Umowy LWD Możliwość ewidencjonowania umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy oraz obsługa umów tj. rozliczanie kosztów wynikających z umów, jest dostępna jedynie dla użytkowników, którzy posiadali licencje dla tej funkcjonalności przed wydaniem wersji 2015 programu.

Możliwość ewidencjonowania umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy oraz obsługa umów tj. rozliczanie kosztów wynikających z umów, jest dostępna jedynie dla użytkowników, którzy posiadali licencje dla tej funkcjonalności przed wydaniem wersji 2015 programu.

 

W tym oknie można dokonać wszystkich operacji związanych z definiowaniem oraz obsługą umów typu leasing, wynajem i dzierżawa dla obcych środków trwałych.

W górnej części okna znajdują się elementy sterujące obsługą zawartości tabeli z listą umów.

 

Nowa

Ten przycisk polecenia uruchamia dodawanie nowej umowy do listy. Po jego wybraniu otwiera się puste okno Parametry umowy.

 

Usuń

Ten przycisk polecenia uruchamia usuwanie wybranej umowy z listy.

 

Rok

Z tej rozwijanej listy można wybrać rok, dla którego zostanie wyświetlona lista umów.

 

Zapłać

Ten przycisk polecenia uruchamia rejestrację wpłacenia kolejnej raty należności za wykorzystywanie obcego środka trwałego. Po jego wybraniu otwiera się okno dialogu Zapłać ratę.

 

b_lwd_wroc

Ten przycisk polecenia powoduje wycofanie rejestracji zapłacenia raty wybranej z listy.

 

b_form

Ten przycisk polecenia otwiera okno Parametry umowy, dla wybranej na liście umowy.

 

b_drk

Ten przycisk polecenia umożliwia uruchomienie wykonywania raportów otwierając okno Raporty.

 

Poniżej elementów sterujących znajduje się tabela z listą umów, podzieloną na raty w kolejnych miesiącach. Raty zapłacone są oznaczone kolorem. W dolnej części okna znajduje się podsumowanie listy.

W kolumnie Numer umowy mogą się znaleźć dodatkowo ikony sygnalizujące specjalny stan umowy:

 

a_lwd_rozn

Ta ikona sygnalizuje występowanie różnicy pomiędzy kwotą umowy a sumą rat.

 

a_lwd_spl

Ta ikona sygnalizuje, że umowa jest rozliczona (wszystkie raty umowy są zapłacone).

 

Kopiowanie do Excela

Możliwe jest skopiowanie widocznej w oknie tabeli do schowka, a następnie wklejenie np. do arkusza Excela. W celu wykonania tej operacji należy wybrać z menu kontekstowego polecenie Skopiuj arkusz do schowka.