Umowy LWD > Okno Parametry umowy > Sposób wyliczania NKUP

Drukuj

Sposób wyliczania NKUP

Wartość niepodlegająca kosztom uzyskania przychodu (NKUP) w racie związanej z umową LWD wyliczana jest według wzoru:

NKUP = Netto + VATn + Ubezpieczenie + Koszty + VATn koszty – NettoKUPdlaRaty – UbezpieczenieKUPdlaRaty – KosztyKUPdlaRaty

 

gdzie:

Parametr

Opis wyliczenia.

Netto

Kwota netto raty.

VATn

Czyli VAT nieodliczony od raty netto (netto czyli kapitał i odsetki od VAT), wyliczany jest jako połowa całkowitego VAT:

VAT = netto * stawka VAT

VATn = VAT / 2

Ubezpieczenie

Kwota raty ubezpieczenia.

Koszty

Koszty raty.

VATn koszty

Czyli VAT nieodliczony od kosztów raty, wyliczany jest jako połowa całkowitego VAT:

VAT = Koszty * stawka VAT

VATn = VAT / 2

NettoKUPdlaRaty

NettoKUPdlaRaty = (Netto + VATn) * ProporcjaKUP

 

Program pilnuje żeby suma netto KUP dla wszystkich rat nie przekroczyła limitu.

UbezpieczenieKUPdlaRaty

UbezpieczenieKUPdlaRaty = Ubezpieczenie * ProporcjaKUP

 

Ten składnik KUP nie jest objęty limitem.

Proporcja KUP

ProporcjaKUP = LimitKUP / (SumaNetto + SumaVATn + WykupNetto + WykupVAT/2)

LimitKUP

Całkowity limit kosztów uzyskania przychodu dla samochodów osobowych do użytku mieszanego:

150000 dla samochodów osobowych,

225000 dla elektrycznych samochodów osobowych.

SumaNetto

Suma kolumny Netto z Planu spłaty rat czyli wpłata wstępna Netto + suma rat Netto z parametrów umowy.

SumaVATn

Suma kolumny VATn z Planu spłaty rat czyli VAT nieodliczony od wpłaty wstępnej + VAT od sumy rat z parametrów umowy.

WykupNetto

Kwota wykupu Netto z parametrów umowy LWD.

WykupVAT

Kwota wykupu VAT z parametrów umowy LWD.

KosztyKUPdlaRaty

KosztyKUPdlaRaty = (Koszty + VATn koszty) * 0.75

 

75% kosztów związanych z samochodami osobowymi podlega odliczeniu, pozostałe 25% nie.