Środki trwałe > Zmiana miejsca użytkowania środków

Drukuj

Zmiana miejsca użytkowania środków

Przycisk b_st_miejsc otwiera okno, w którym można określić parametry i wykonać operację zmiany miejsca użytkowania środków trwałych.

 

Zmiana miejsca użytkowania środków

Z grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie dokonana zmiana. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącego środka – oznacza, że zmiana będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Dla wszystkich zaznaczonych środków – oznacza, że zmiana będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Dla wszystkich środków z bieżącej listy – oznacza, że zmiana będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Data operacji

W tym polu widoczna jest data z jaką zostanie zarejestrowana operacja zmiany miejsca użytkowania. Jest to aktualna data operacji.

 

Zmień miejsca użytkowania na

Z tej rozwijanej listy należy wybrać nowe miejsce użytkowania.

 

Dokument operacji

Z tej rozwijanej listy można wybrać typ dokumentu (nazwę raportu, który zostanie wykonany w celu utworzenia dokumentu) potwierdzającego wykonanie operacji zmiany miejsca użytkowania.

 

Drukuj dokument(y) w trakcie wykonywania operacji

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykonanie raportu, tworzącego gotowy do wydrukowania dokument bezpośrednio po przeprowadzeniu operacji.

 

Dokument potwierdzający wykonanie operacji może być wydrukowany później z okna Operacje. Jeżeli nie zostanie wybrany żaden typ dokumentu w polu Dokument operacji to nie zostanie on utworzony, a tym samym nie będzie dostępny woknie Operacje.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz na temat wybranych do zmiany miejsca użytkowania środków trwałych.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje wykonanie operacji zmiany miejsca użytkowania.

 

Anuluj

Ten przycisk przerywa operację.