Umowy LWD > Dialog Zapłać ratę

Drukuj

Dialog Zapłać ratę

W tym dialogu można zarejestrować dokonanie płatności rat dla umów LWD zarejestrowanych w systemie.

 

Zapłać ratę

Z grupy opcji należy wybrać, dla których umów będzie rejestrowane dokonanie płatności. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącej umowy – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonej na liście umowy.

Dla wszystkich zaznaczonych umów – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście umów.

Dla wszystkich umów z bieżącej listy – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich umów widocznych na liście.

 

Za miesiąc

W tym polu należy wpisać miesiąc i rok dla których rejestrowana jest płatność. Podpowiadane są dane z kolumny zaznaczonej na liście umów.

 

Data operacji

W tym polu widoczna jest data dokonywania zapłaty. Pokazywana jest aktualna data operacji.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz na temat rejestrowanych płatności.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje zarejestrowanie płatności dla wybranych umów.

 

Anuluj

Ten przycisk zamknięcie dialogu bez wykonywania rejestracji.