Ustawienia > Szablony księgowania > Dialog Szablon

Drukuj

Dialog Szablon

W tym dialogu widoczna jest lista środków trwałych i umów LWD przypisanych do szablonu księgowań, dla którego otworzono dialog. Wybór opcji Środki trwałe lub Umowy LWD powoduje przełączenie pomiędzy listami.

Dla listy środków zaznaczone pole wyboru w kolumnie Priorytet oznacza, że zostało zaznaczone pole wyboru Używaj zawsze tego zestawu kont w panelu Konta okna opisu środka.