Ustawienia > Tabele aktualizacji > Okno Tabela współczynników aktualizacji

Drukuj

Okno Tabela współczynników aktualizacji

W tym oknie możliwa jest aktualizacja i wprowadzanie danych z tabel przeliczeniowych. Zebranie w jedną tabelę współczynników dla posiadanych środków ułatwia pracę w określeniu przez system podstawy do obliczeń aktualizacyjnych. W poszczególnych kolumnach widoczne są dane z tabeli współczynników aktualizacji. Wypełniona tabela współczynników aktualizacji stanowi zbiór informacji pomocny przy przeprowadzaniu operacji przeszacowania środków trwałych.

 

Powyżej tabeli znajdują się przyciski poleceń:

 

bu_ta_dod

uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza tabeli

 

bu_ta_usu

usuwa podświetlony wiersz tabeli

 

oraz przyciski aktywne przy wprowadzaniu danych do kolejnego wiersza:

 

b_zapisz

zapisuje wprowadzone wiersze i zmiany w ich treści

 

b_anuluj

przerywa operację bez zapisywania zmian

 

W kolumnach tabeli znajdują się następujące dane:

KŚT

W tej kolumnie należy wpisać numer z Klasyfikacji Środków Trwałych. Można go podać z dokładnością dla dowolnego poziomu w KŚT. W trakcie aktualizacji system sam znajdzie w tabeli tę pozycję, w której numer KŚT jest najbliższy numerowi KŚT danego środka trwałego. Przycisk dropg otwiera okna Klasyfikacja Środków Trwałych umożliwiając wybranie numeru z tabeli.

 

Data zakupu-Od oraz Data zakupu-Do

W tych kolumnach należy wpisać przedział czasowy, stanowiący zakres daty zakupu środka trwałego. Jeżeli jedna z kolumn pozostanie pusta, system przyjmie, że współczynnik dotyczy wszystkich zakupów - odpowiednio po lub przed wpisaną datą.

 

Współczynnik

W tej kolumnie należy wpisać wskaźnik przeliczeniowy dla danego środka trwałego z publikowanej tabeli GUS.