Operacje > Likwidacja środka

Drukuj

Likwidacja środka

Operacja ta jest dokonywana w celu zaewidencjonowania przeprowadzonej likwidacji środka trwałego. Aby ją przeprowadzić należy wybrać przycisk b_st_lik w oknie Środki trwałe.

 

Operację opisują następujące parametry:

Dokonana dnia

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Dokument operacji

W tym polu widoczna jest nazwa dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie operacji.

 

Przekazanie do

To pole pojawi się tylko, gdy likwidacja związana jest z przekazaniem środka. Widoczna jest informacja, gdzie środek został przekazany.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z panelu Operacje okna opisu środka trwałego to dodatkowo widoczne są pola:

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Numer dokumentu

W tym polu widoczny jest numer dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie operacji.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista środków, które zlikwidowano w jednej operacji.

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.