Operacje > Sprzedaż środka

Drukuj

Sprzedaż środka

Operacja ta jest dokonywana w celu zaewidencjonowania przeprowadzonej sprzedaży środka trwałego. Aby ją przeprowadzić należy wybrać przycisk b_st_spr w oknie Środki trwałe.

 

Operację opisują następujące parametry:

Dokonana dnia

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Dokument operacji

W tym polu widoczna jest nazwa dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie operacji.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z panelu Operacje okna opisu środka trwałego to dodatkowo widoczne są pola:

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Numer dokumentu

W tym polu widoczny jest numer dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie operacji.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista środków, które sprzedano w jednej operacji.

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.