Operacje > Aktualizacja wartości środka

Drukuj

Aktualizacja wartości środka

Operacja ta jest dokonywana w przypadku zarządzenia jej przepisami. Aby ją przeprowadzić należy wybrać przycisk b_st_akt w oknie Środki trwałe.

 

Operację opisują następujące parametry:

Dokonana w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Na dzień

W tym polu widoczna jest data, dla której przeprowadzona została operacja.

 

Współczynnik lub Kwota aktualizacji lub Tabela aktualizacji

Te pola widoczne są zamiennie. Jest w nich informacja o sposobie przeprowadzenia aktualizacji.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z panelu Operacje okna opisu środka trwałego to dodatkowo widoczne są, pola:

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

oraz, oddzielnie dla amortyzacji bilansowej i podatkowej, zestaw pól zawierających kwoty wartości i umorzeń przed i po aktualizacji.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista środków, których wartość zaktualizowano w jednej operacji.

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.