Operacje > Korekta umorzenia środka

Drukuj

Korekta umorzenia środka

Operacja ta jest dokonywana jeżeli wystąpi konieczność zmian w naliczonym już umorzeniu. Aby ją przeprowadzić należy dla właściwego miesiąca wybrać przycisk b_apl_kr w oknie Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z zakładki Operacje okna opisu środka trwałego to dodatkowo widoczne są pola:

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

Dokonana w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

Miesiąc objęty

W tym polu widoczny jest numer miesiąca, dla którego dokonana została korekta.

Umorz. po korekcie (bil., pod.)

Zestaw pól w kwotą umorzenia po korekcie dla amortyzacji bilansowej oraz podatkowej.

Kwota korekty (bil., pod)

Kwota, o którą zmieniła się kwota umorzenia dla amortyzacji bilansowej oraz podatkowej.

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.

 

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje:

Dokonana w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

Miesiąc objęty

W tym polu widoczny jest numer miesiąca, dla którego dokonana została korekta.

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Poniżej znajduje się lista środków, dla których dokonano korekty umorzenia w jednej operacji. Dla środków prezentowane są kolumny z kwotami:

Bilansowa – kwota, o którą zmieniła się kwota umorzenia dla amortyzacji bilansowej.

Podatkowa – kwota, o którą zmieniła się kwota umorzenia dla amortyzacji podatkowej.

Różnica – różnica między kwotą korekty bilansowej i podatkowej.