Strona startowa

Drukuj

Kartoteka zleceń

Polecenie Kartoteki > Zlecenia otwiera okno zleceń na towary.

 

Kartoteka prezentuje listę zleceń zrobionych na dany towar. Do tworzenia zleceń używane są Receptury (okno Towar, przycisk Informacje). Każde ze zleceń jest oparte na jednej recepturze. Możliwe jest wyszukiwanie po wszystkich towarach (pole Towar w opcjach wyszukiwania).

 

Wydruki >>

Okno zlecenia >>

 

Okno kartoteki

Z lewej strony okna znajdują się panele ułatwiające filtrowanie i grupowanie danych w kartotece:

Wybory – panel umożliwia tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz regułę z listy aby zastosować ją dla kartoteki.
Wybory - więcej informacji>>

Katalogi – panel umożliwia utworzenie drzewa katalogów (do 8 poziomów), i pogrupowanie w nich elementów kartoteki. Element może być należeć tylko do jednego katalogu. Wybierz katalog aby wyświetlić w kartotece jego zawartość.
Katalogi - więcej informacji >>

Rodzaje – panel umożliwia utworzenie definicji rodzajów. Ustawienia wprowadzone w aktualnie wybranej definicji rodzaju zostaną automatycznie wprowadzone w dodawanym elemencie kartoteki. Każdy element kartoteki może być przypisany tylko do jednego Rodzaju.
Rodzaje - więcej informacji >>

 

hmtoggle_plus1Zestawienia

hmtoggle_plus1Operacje

 

 

Zobacz także:

Klawisze skrótów