Strona startowa

Drukuj

Skróty klawiszowe - definicja

Jest to określenie dotyczące wciśnięcia jednego lub kolejno kilku określonych klawiszy w celu wywołania odpowiedniej akcji w programie bez wykorzystywania myszki.

 

Stosuje się następujące oznaczenia sekwencji klawiszy:

 jeśli jeden z klawiszy powinien być wciśnięty podczas naciskania innego klawisza, to ich nazwy połączone są znakiem plus (+).

 jeśli klawisze trzeba wcisnąć kolejno (zwalniając poprzedni przed naciśnięciem następnego), to ich nazwy połączone są znakiem przecinka (,).

 

Przykłady

Ctrl+A – nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, nacisnąć klawisz A, a następnie zwolnić obydwa klawisze.

Ctrl+Shift+A – trzymać naciśnięte klawisze Ctrl i Shift podczas naciskania klawisza A.

Ctrl+A,R – nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, następnie nacisnąć klawisz A, zwolnić obydwa klawisze i wcisnąć klawisz R.

 

Drzewka/Listy

Klawisz skrótu

Opis

Ctrl+plus z klawiatury numerycznej

Dodaje element drzewka/listy.

Ctrl+minus z klawiatury numerycznej

Usuwa element wybrany na drzewku/liście.

plus z klawiatury numerycznej

Rozwija gałąź drzewka.

minus z klawiatury numerycznej

Zwija gałąź drzewka.

Alt+w

Przełącza widoczność panelu Wybory (widok klasyczny kartoteki).

Alt+d

Przełącza widoczność panelu Rodzaje (widok klasyczny kartoteki).

Alt+a

Przełącza widoczność panelu Katalog (widok klasyczny kartoteki).

Alt+r

Przełącza widoczność panelu Rejestry (widok klasyczny kartoteki).

Ctrl+a

Zaznacza wszystkie elementy listy.

Ctrl+o

Przełącza odwrotność zaznaczenia (widok klasyczny kartoteki).

Ctrl+i

Przełącza odwrotność zaznaczenia (widok nowy kartoteki).

Ctrl+spacja

Przełącza zaznaczenie wybranego elementu.

Ctrl+Enter

Otwiera okno edycji wybranego elementu (widok klasyczny kartoteki).

Shift +strzałka

Zaznacza kolejne elementy listy.

Ctrl+strzałka

Po wybraniu pozycji Ctrl+spacja - zaznacza wybrane elementy listy.

Tab

Przenosi do następnej pozycji na drzewku lub liście.

Shift+Tab

Przenosi do poprzedniej pozycji na drzewku lub liście.

Alt + litera

Przenosi do pola z literą podkreśloną w opisie pola.

Spacja

Zmienia stan pola wyboru lub wybiera pozycję z listy.

Alt + strzałka

Otwiera lub zamyka (strzałka w dół lub w górę) opuszczaną listę.

 

Podstawowe skróty

Klawisz skrótu

Opis

Ctrl+c

Kopiuje do schowka.

Ctrl+v

Wkleja ze schowka.

Alt+e

Otwiera menu Operacje (widok klasyczny kartoteki).

Alt+o

Otwiera menu Operacje (widok nowy kartoteki).

Alt+y

Otwiera okno wybór Wydruku (widok klasyczny kartoteki).

Ctrl+p

Otwiera okno wybór Wydruku (widok nowy kartoteki).

Alt+z

Rozwija menu Zestawienia (widok nowy kartoteki).

Alt+t

Rozwija menu Eksport (widok nowy kartoteki).

Ctrl+d

Otwiera okno wprowadzania nowego dokumentu sprzedaży.

Ctrl+k

Otwiera okno wprowadzania nowego kontrahenta.

Ctrl+m

Otwiera okno edycji wybranego elementu (widok klasyczny kartoteki).

Ctrl+t

Otwiera okno wprowadzania nowego towaru.

Enter

Otwiera okno edycji wybranego elementu.

 

Główne okna programu

Klawisz skrótu

Opis

Ctrl+1

Otwiera kartotekę dokumentów sprzedaży (widok klasyczny).

Ctrl+Shift+1

Otwiera kartotekę dokumentów sprzedaży (widok nowy).

Ctrl+2

Otwiera kartotekę dokumentów magazynowych (widok klasyczny).

Ctrl+Shift+2

Otwiera kartotekę dokumentów magazynowych (widok nowy).

Ctrl+3

Otwiera kartotekę dokumentów zakupu (widok klasyczny).

Ctrl+Shift+3

Otwiera kartotekę dokumentów zakupu (widok nowy).

Ctrl+4

Otwiera kartotekę płatności (widok klasyczny).

Ctrl+Shift+4

Otwiera kartotekę płatności (widok nowy).

Ctrl+5

Otwiera kartotekę zamówień obcych (widok klasyczny).

Ctrl+Shift+5

Otwiera kartotekę zamówień obcych (widok nowy).

Ctrl+6

Otwiera kartotekę zamówień własnych (widok klasyczny).

Ctrl+Shift+6

Otwiera kartotekę zamówień własnych (widok nowy).

Ctrl+7

Otwiera kartotekę towarów (widok klasyczny).

Ctrl+Shift+7

Otwiera kartotekę towarów (widok nowy).

Ctrl+8

Otwiera kartotekę kontrahentów (widok klasyczny).

Ctrl+Shift+8

Otwiera kartotekę kontrahentów (widok nowy).

Ctrl+Shift+D

Otwiera kartotekę dostaw.

Ctrl+Shift+W

Otwiera kartotekę rezerwacji.

Ctrl+9

Otwiera kartotekę pracowników.

Ctrl+0

Otwiera kartotekę urzędów.

Ctrl+u

Otwiera kartotekę ustawień.

Ctrl+r

Otwiera kartotekę raportów.

 

Okna dokumentów

Klawisz skrótu

Opis

Ctrl+E

Otwiera okno Dekretacje księgowe dla wybranego dokumentu.

Ctrl+N

Dodaje notatkę.

Ctrl+strzałka prawo/lewo

Przechodzi do następnego/poprzedniego elementu kartoteki (widok klasyczny).

Alt+strzałka prawo/lewo

Przełącza zakładki dokumentu (widok nowy).

Ctrl+PgUp/PgDown

Przechodzi do pierwszego/ostatniego elementu kartoteki (widok klasyczny).

Esc

Anuluje operację, zamyka okno.

Shift+Enter

Zapisuje dokument (widok klasyczny).

Ctrl+s

Zapisuje dokument do bufora (widok nowy).

Ctrl+Shift+s

Wystawiania dokument (widok nowy).

 

Klawisze skrótów dla okna podglądu zestawienia

Aby zawartość okna


przesunąć o 1/10 rozmiaru okna    

jeden z klawiszy kierunkowych

przesunąć o rozmiar ekranu klawisz    

PgDown lub PgUp

przesunąć do lewej krawędzi strony raportu    

Home

przesunąć do prawej krawędzi strony raportu  

END

powiększyć do 150 % aktualnego rozmiaru

INS (lub dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszki)

pomniejszyć do 75% aktualnego rozmiaru

DEL (lub dwukrotnie kliknij prawym przyciskiem myszki)

przesunąć do początku pierwszej strony kombinację klawiszy

CTRL + Home

przesunąć na koniec ostatniej strony kombinację klawiszy

CTRL + End

przesunąć do początku aktualnej lub poprzedniej strony

CTRL + PgUp

przesunąć do początku następnej strony

CTRL + PgDown

pomniejszyć trzykrotnie wskazane miejsce raportu na czas ustalenia nowego miejsca do przeglądania

CTRL i trzymając wciśnięty ten klawisz naciśnij prawy przycisk myszki. Po wskazaniu nowej interesującej Cię części raportu, zwolnij przycisk myszki i klawisz CTRL

powiększyć trzykrotnie na chwilę wskazane miejsce raportu

CTRL i trzymając wciśnięty ten klawisz nacisnąć lewy przycisk myszki. W celu przywrócenia poprzedniego powiększenia zwolnij przycisk myszki i klawisz CTRL.