Sprzedaż > Kategorie dokumentów sprzedaży

Drukuj

Kategorie dokumentów sprzedaży

Moduł Handel obsługuje następujące kategorie dokumentów sprzedaży:

Dokument eksportowy

Dokument eksportowy korygujący  

Faktura korygująca VAT

Faktura korygująca w walucie

Faktura korygująca wewnętrzna(sprzedaży)  

Faktura marża

Faktura marża korekta

Faktura VAT

Faktura (FVS) Nowy widok od wersji 2022.2

Faktura VAT w walucie

Faktura w walucie (FVW) Nowy widok od 2022.2

Faktura wewnętrzna(sprzedaży)

Kontrakt sprzedaży

Kontrakt sprzedaży korekta

Kontrakt sprzedaży w walucie

Kontrakt sprzedaży w walucie korekta

Paragon  

Paragon korygujący  

Rachunek  

Rachunek korygujący

Rachunek korygujący VAT

Rachunek sprzedaży w walucie

Rachunek sprzedaży w walucie korekta

Rachunek uproszczony

Wewnątrzwspólnotowa dostawa korekta

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Zamówienie obce

Zamówienie obce (ZMO) Nowy widok od 2023

Zamówienie obce w walucie

Zamówienie obce w walucie (ZWO) Nowy widok od 2023

Zaliczka sprzedaży

Zaliczka sprzedaży korekta  

Zaliczka sprzedaży w walucie

Zaliczka sprzedaży w walucie korekta

Dokument o charakterze Rachunek sprzedaży w walucie i jego korekta - przeznaczony do obsługi sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT w kraju trzecim.

Przypisanie dokumentu do określonej kategorii następuje poprzez zdefiniowanie odpowiedniego typu dokumentu.

 

Zobacz także:

Ustawienia - Typy dokumentów

Ustawienia - Parametry pracy - Widoczność kartotek i formatek

Wystawianie zbiorczej korekty dokumentów sprzedaży