Sprzedaż > Kategorie dokumentów sprzedaży > Kontrakt sprzedaży w walucie korekta (SKWK)

Drukuj

Kontrakt sprzedaży w walucie korekta (SKWK)

Korektą dokumentu kontraktu (SKW) może być tylko dokument korekty kontraktu (SKWK).

Korygowanie odbywa się na zasadach ogólnych.

 

Zablokowana jest możliwość korekty stawki VAT. W celu wykonania tej operacji należy skorygować faktury zaliczkowe, na których występuje pozycja w korygowanej stawce, i wprowadzić je na nowo.

 

Pozycje na kontrakcie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie jego realizacji lub po jego zakończeniu. Użytkownik decyduje czy skorygować wcześniej wystawione faktury zaliczkowe, czy też zmianę rozliczyć dokumentem końcowym.

 

Aby zrealizować kontrakt częściowo rozliczony przez faktury zaliczkowe po zmianie stawki VAT w kartotece towarowej, (nr z 23% na 8%) należy na kontrakcie wybrać przycisk Operacje a następnie Wystaw dokument korekty i kolejno z menu kontekstowego Aktualizacja stawek VAT. Automatycznie wygenerowana zostanie korekta kontraktu ze zmianą stawki VAT na pozostałe do rozliczenia pozycje. W przypadku gdy pozycja na korekcie kontraktu ma stawkę VAT niezgodną z wartością w kartotece towarowej, program wygeneruje korektę na wartość jeszcze nie rozliczoną przez fakturę zaliczkową oraz utworzy nową pozycję na tę wartość w poprawnej stawce VAT. Do tak skorygowanego kontraktu można już wystawiać kolejne faktury zaliczkowe oraz fakturę końcową z nową stawką VAT dla danej pozycji towarowej.

 

Zobacz także:

Kontrakt

Faktury zaliczkowe

Faktury walutowe (PDF)