Wiadomości podstawowe > Użytkownicy > Jak to zrobić - zaopatrzeniowiec

Drukuj

Jak to zrobić - Zaopatrzeniowiec

Wypełnianie dokumentu

Wystawianie dokumentu (klasyczny widok okna)

Wpisywanie danych towarów w sposób automatyczny

Wpisywanie danych towarów w sposób ręczny

Wpisywanie pełnych danych towarów

 

Podstawowe czynności związane z dokumentami

Wystawianie dokumentu (klasyczny widok okna)

Pozostawienie dokumentu w buforze

Korekta wybranych pozycji dokumentu

Korekta wszystkich pozycji dokumentu (zwrot całkowity)

Drukowanie dokumentu korygującego

Anulowanie dokumentu

Edycja dokumentu

Drukowanie dokumentu

Rozliczanie dokumentu poprzez utworzenie nowej płatności

Rozliczanie dokumentu poprzez edycję należności

 

Rodzaj towaru

Dodawanie rodzaju

Usuwanie rodzaju

Edycja rodzaju

Dołączanie notatki

 

Towary

Dodawanie towaru

Edycja danych towaru

 

Zestawienia i operacje dostępne z okna towaru

Sprzedaż towaru...

Sprzedaż Kontrahentom

Notatka

Sprzedaż towaru za okres

Zestawienia wszystkie

 

Operacje dostępne w kartotece towarów

Eksport danych

Eksport do kasy fiskalnej

Inwentaryzacja

Ustawianie znacznika

Zmiana aktywności

Usuwanie towarów