Jak to zrobić? > Dokumenty > Wpisywanie danych towaru pełnych

Drukuj

Wpisywanie pełnych danych towarów (klasyczny widok okna)

Dokumenty Faktura (FVS), Rachunek uproszczony (RUS), Zamówienie obce (ZMO), Zamówienie obce w walucie (ZWO) domyślnie otwierane są w zaktualizowanym widoku okna, dla którego poniższy opis nie ma zastosowania.

 

1.W otwartym oknie wystawiania dokumentu należy wybrać listek Towary.

2.Kliknąć zakładkę Pełny.

3.Wypełnić pola związane z towarami korzystając z zapisów w kartotekach oraz uzupełnień własnych. Dane o towarach można wprowadzić na kilka sposobów:

Jeśli wpisuje się dane bezpośrednio do pól i nie korzysta się z danych zapisanych w kartotece, uzyska się wówczas tylko zestawienia zbiorcze dla towarów nie zarejestrowanych.

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod klikniemy przycisk b_down2, otworzy się okno umożliwiające wybranie towaru z kartoteki lub wpisanie nowego towaru do kartoteki.

hmtoggle_plus1Wybór towaru podczas wypełniania dokumentu

4.Wypełnić pola opisów towarów. Aby wprowadzić długi opis pozycji opisujący np. usługę, można uczynić to w polu podręcznego edytora albo bezpośrednio w polu. Tekst w całości zostanie wydrukowany na dokumencie.

5.Wypełnić pozostałe pola pełnego formularza. Przy wystawianiu nowego dokumentu, domyślnie wartość rabatu do jednostkowej ceny pozycji towarowej wynosi 0%. Po wybraniu kontrahenta wartość domyślnego rabatu jest wybierana z karty kontrahenta. Aby zmienić ręcznie wartość tego rabatu, należy na wystawianym dokumencie wcisnąć klawisze Alt+B. Pojawi się wówczas okno dialogowe umożliwiające zmianę wartości domyślnego rabatu.

 

Wskazówka

Ułatwieniem przy wpisywaniu danych wielu towarów jest możliwość przeciągnięcia zaznaczonych towarów z kartoteki towarów na edytowany dokument za pomocą prawego klawisza myszy.

 

Koszt zakupu towaru na dokumentach walutowych podawany jest w PLN. Dla dokumentów walutowych przeliczony jest po kursie CIT/PIT, a zmiana kursu w trybie edycji powoduje przeliczenie wartości kosztu zakupu.

 

Zobacz także:

Koszt/Zysk