Lista raportów > Zapisy kont w okresach - tekstowy

Drukuj

Zapisy kont w okresach – tekst

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Konta > Zapisy kont w okresach – tekst.  

 

Funkcja

Raport zestawia zapisy na kontach w przedziale określonym przez użytkownika w polach Od okresu i Do okresu.

 

Opcje

Można zestawiać zapisy syntetyk bądź analityk w wybranym przez użytkownika zakresie kont. Raport może uwzględnić konta pozabilansowe i konta przeciwstawne.

 

Raport można zapisać do pliku o wybranej nazwie.

 

W polach Od okresu i Do okresu należy określić przedział czasowy (wybierając z rozwijanej listy odpowiednie okresy), który zostanie uwzględniony w zestawieniu. Lista okresów zależy od aktualnej daty dla programu. Znajdą się na niej tylko okresy z bieżącego roku obrachunkowego. Jeżeli data dla programu będzie wcześniejsza niż data początku roku obrachunkowego, lista okresów będzie pusta.