Strona startowa

Drukuj

Szybkie wyszukiwanie

Pole szybkiego wyszukiwania, prócz prostego wyszukiwania wpisanej frazy we wszystkich polach wyświetlanej tabeli, umożliwia tworzenie bardziej złożonych kryteriów wyszukiwania.

 

Znaki "+", "-" oraz ":" służą do tworzenia złożonych kryteriów wyszukiwania.

 

Wpisywane kryteria wyszukiwania obsługiwane są w następujący sposób:

Kryterium wyszukiwania

Opis

xyz

Wyszuka wszystkie wiersze w których występuje podany ciąg znaków: xyz. W kolumnach z wartościami liczbowymi wyszukiwane są tylko pozycje równe podanemu kryterium.

kolumna:xyz

Dwukropek w tym kryterium powoduje że wyszukany zostanie podany ciąg znaków xyz w odniesieniu do pierwszej kolumny, której nazwa rozpoczyna się od znaków kolumna.

Aby wyszukać z nazwę kolumny zawierającą spację należy zapisać ją w cudzysłowie np: "Nazwa kolumny":xyz.

jan nowak

Jeśli kryterium zawiera wyrazy oddzielone spacją wtedy wyszukane zostaną wiersze zawierające choć jeden z nich (jan LUB nowak).

"jan nowak"

Aby wyszukać dokładne wyrażenie zawierające spację lub znaki specjalne (plus, minus lub dwukropek) należy zapisać jest w cudzysłowie.

jan -nowak

Kryterium poprzedzone znakiem "-" powoduje wykluczenie go z wyszukiwania. W tym przypadku wyszukane zostaną wszystkie wiersze zawierające słowo jan ale nie zawierające słowa nowak.

Pomiędzy znakiem "-" a wykluczanym kryterium nie może być znaku spacji.

jan +nowak

Kryterium poprzedzone znakiem "+" powoduje wyszukanie wierszy zawierających również to słowo (jan ORAZ nowak).

Pomiędzy znakiem "+" a kryterium nie może być znaku spacji.

"-100"

Ujęcie ujemnej wartości w cudzysłowach umożliwia wykonanie jej wyszukania (samo -100 powodowały by wykluczenie wartości 100 z wyszukiwania).

ja%

Znak % w wyszukiwaniu oznacza jeden lub więcej dowolnych znaków np:

ja% wyszuka wszystkie słowa rozpoczynające się od ja np. jan i jaś.

ja%ak wyszuka wszystkie słowa i wyrażenia rozpoczynające się od ja i kończące na ak np. jan nowak, albo jaskierak (kryterium takie nie odszuka natomiast wyrażenia jan nowakowski)