Strona startowa

Drukuj

Szybkie wyszukiwanie

Pole szybkiego wyszukiwania, prócz prostego wyszukiwania wpisanej frazy we wszystkich polach wyświetlanej tabeli, umożliwia tworzenie bardziej złożonych kryteriów wyszukiwania.

 

Znaki "+", "-" oraz ":" służą do tworzenia złożonych kryteriów wyszukiwania.

 

Wpisywane kryteria wyszukiwania obsługiwane są w następujący sposób:

Kryterium wyszukiwania

Opis

xyz

Wyszuka wszystkie wiersze w których występuje podany ciąg znaków: xyz. W kolumnach z wartościami liczbowymi wyszukiwane są tylko pozycje równe podanemu kryterium.

kolumna:xyz

Dwukropek w tym kryterium powoduje że wyszukany zostanie podany ciąg znaków xyz w odniesieniu do pierwszej kolumny, której nazwa rozpoczyna się od znaków kolumna.

Aby wyszukać z nazwę kolumny zawierającą spację należy zapisać ją w cudzysłowie np: "Nazwa kolumny":xyz.

jan nowak

Jeśli kryterium zawiera wyrazy oddzielone spacją wtedy wyszukane zostaną wiersze zawierające choć jeden z nich (jan LUB nowak).

"jan nowak"

Aby wyszukać dokładne wyrażenie zawierające spację lub znaki specjalne (plus, minus lub dwukropek) należy zapisać jest w cudzysłowie.

Warunek wykluczenia np. -nowak jest stosowany również, gdy występuje w cudzysłowie.

jan -nowak

Kryterium (np. nowak) poprzedzone znakiem "-" powoduje wykluczenie go z wyszukiwania. W tym przypadku wyszukane zostaną wszystkie wiersze zawierające słowo jan ale nie zawierające słowa nowak.

Pomiędzy znakiem "-" a wykluczanym kryterium (nowak) nie może być znaku spacji. Spacją oddzielane są poszczególne kryteria wyszukiwania.

Poszczególne warunki wyszukiwania stosowane są oddzielnie tzn. że wynikiem będą wiersze spełniające oba warunki ale nie koniecznie w tej samej kolumnie.

jan +nowak

Kryterium (np. nowak) poprzedzone znakiem "+" powoduje wyszukanie wierszy zawierających również to słowo (jan ORAZ nowak).

Pomiędzy znakiem "+" a kryterium (nowak) nie może być znaku spacji. Spacją oddzielane są poszczególne kryteria wyszukiwania.

Poszczególne warunki wyszukiwania stosowane są oddzielnie tzn. że wynikiem będą wiersze spełniające oba warunki ale nie koniecznie w tej samej kolumnie.

+-100

Aby wyszukać ujemną wartość poprzedź ją znakiem plus.

ja%

Znak % w wyszukiwaniu oznacza jeden lub więcej dowolnych znaków np:

ja% wyszuka wszystkie słowa rozpoczynające się od ja np. jan i jaś.

ja%ak wyszuka wszystkie słowa i wyrażenia rozpoczynające się od ja i kończące na ak np. jan nowak, albo jaskierak (kryterium takie nie odszuka natomiast wyrażenia jan nowakowski)