Strona startowa

Drukuj

Układ kolumn

Powyżej tabeli z danymi kartoteki znajduje się rozwijana lista Układ kolumn. Użytkownik może definiować własne układy kolumn i dodawać je do listy w celu łatwego przełączania się pomiędzy nimi.

 

img_uklad_kol

 

Edycja układu kolumn

Widoczne kolumny oraz ich kolejność ustawiana jest w oknie Wybór kolumn otwieranym poleceniem menu kontekstowego Pokaż wybór kolumn dla nagłówka tabeli z danymi kartoteki.  

 

img_wybor_kol

 

W oknie Wybór kolumn można oznaczyć, które kolumny będą widoczne oraz metodą "przeciągnij i upuść" ustawić ich kolejność.

 

Metodą "przeciągnij i upuść" kolejność kolumn można zmienić również bezpośrednio na tabeli w kartotece.

 

Zapisywanie definicji układu kolumn

1.Aby dodać aktualny układ kolumn do listy definicji kliknij przycisk btn_zapisz_01.

2.W otwartym oknie Zapisywanie widoku nazwij dodawaną definicję.

3.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

 

Usuwanie definicji układu kolumn

Aby usunąć aktualnie wybraną definicję kliknij przycisk btn_usun_05.