Praca z danymi firmy > Dokumenty własne > Dokumenty sprzedaży > Wybór elementów: Dokumenty sprzedaży

Drukuj

Wybór elementów: Dokumenty sprzedaży

Polecenie uruchamia proces pobierania faktur sprzedaży z repozytorium dokumentów w oknie Wybór elementów: Dokumenty sprzedaży.

Okno dokumentów sprzedaży składa się z dwóch części: paska narzędziowego i tabeli z listą dokumentów sprzedaży.

Pasek narzędziowy przy pomocy którego możemy wykonywać operacje związane z dokumentami sprzedaży zawiera następujące polecenia:

Użyj – polecenie uruchamia proces pobrania zaznaczonych dokumentów zakupu z repozytorium dokumentów.

Podpisz – podpisuje zaznaczone na liście dokumenty sprzedaży.

Wyślij – otwiera okno kreatora wysyłania dokumentu.

Filtrowanie – otwiera okno, gdzie znajdują się dane opisujące nieznane dokumenty po których można je filtrować.

Odśwież listę – odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Okienko szukania – umożliwia wyszukiwanie danych.

Podgląd – jest to dodatkowa operacja wywoływana z menu podręcznego, polecenie otwiera widok dokumentu.

 

Tabela z listą dokumentów składa się z nagłówka oraz listy dokumentów stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego z dokumentów.

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Rodzaj – rodzaj dokumentu w kartotece sprzedaży w Handlu.

Data odebrania – pojawia się data odebrania dokumentu w repozytorium dokumentów. Datę można zmienić na rzeczywistą datę wpłynięcia dokumentu do firmy w Szczegółach dokumentu.

Data ostatniej próby wysłania – pokazana jest data ostatniej próby wysłania dokumentu.

Podpisany – informacja czy dokument został podpisany.

Wysłany – wskazuje czy dokument sprzedaży został wysłany. Mogą być dwa stany Tak lub Nie.

Anulowany – informacja czy dokument był anulowany w programie handlowym.

Numer – numer dokumentu w kartotece sprzedaży w ewidencji programu handlowego.

Data wystawienia – data wystawienia dokumentu.

NIP – tu pojawia się numer identyfikacji podatkowej kontrahenta nadany przez urząd skarbowy, w formacie xxx–xxx–xx–xx (lub zapis bez spacji).

NIP UE – tu pojawia się numer identyfikacji podatkowej kontrahenta stosowany dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. W Polsce numer ten ma postać zwykłego numeru NIP (pisanego bez myślników) poprzedzonego dwuliterowym kodem kraju, czyli PL.

PESEL – tu pojawia się numer kontrahenta z powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności.

REGON – tu pojawia się numer nadany kontrahentowi przez Wojewódzki Urząd Statystyczny numer identyfikujący firmę do celów statystyki państwowej.

Nazwa podmiotu – nazwa kontrahenta.

Podpisał – informacja kto podpisał dokument.

Wysłał – informacja kto wysłał dokument.