Praca z danymi firmy > Inne > Tworzenie dokumentu - kreator

Drukuj

Tworzenie dokumentu – kreator

Kreator służy do tworzenia dokumentu z nieznanych dokumentów.

panel Typ dokumentu – należy wybrać typ dokumentu i określić zawartość pliku.

Określ typ tworzonego dokumentu – do wyboru są dwie opcje: można stworzyć dokument zakupu lub zamówienie obce.

Określ zawartość plików – należy wybrać opcję określającą  zawartości pliku. Do wyboru są: dokument, podpis elektroniczny i typ nieokreślony.

 

panel Szczegóły dokumentu – należy podać dalsze informacje związane z dokumentem.  

 

Numer – numer dokumentu.

Data wystawienia – data wystawienia dokumentu.

Data odebrania – pojawia się data odebrania dokumentu w repozytorium dokumentów. Datę można zmienić na rzeczywistą datę wpłynięcia dokumentu do firmy w Szczegółach dokumentu.

Kontrahent – klikając w przycisk lista należy na liście wybrać kontrahenta (lista podpowiada ostatnich wybranych kontrahentów). Można też zaznaczyć na liście Wybierz i w oknie Wybór elementów: Kontrahenci wybrać z bazy wszystkich kontrahentów odpowiedniego kontrahenta (to okno można otworzyć również klikając przycisk Filtr1).

Akceptacja – zaznaczenie pola informuje, że e-Dokument (e-Faktura) został zaakceptowany. Możliwa jest akceptacja dokumentu, który nie przeszedł poprawnie weryfikacji.

 

Przyciski poleceń:

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.

Wróć – powraca do poprzedniej strony.

Dalej – wyświetla następną stronę wprowadzania danych.

Zakończ – kończy proces wprowadzania danych.