Praca z danymi firmy > Dokumenty własne > Dokumenty sprzedaży > Podpisywanie dokumentu

Drukuj

Podpisywanie dokumentu

okno e-Pieczęć

W tym oknie w polu Wybierz pieczęć należy wybrać z listy pieczęć, którą ma być podpisany dokument ( podpowiada się domyślnie wybrana pieczęć firmy). W polu Wybierz typ załącznika do podpisania należy zaznaczyć pole opcji odpowiednie dla załącznika.

 

okno Zakończenie

Sygnalizuje zakończenie procesu podpisywania dokumentu.

 

Przyciski poleceń:

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.

Wróć – powraca do poprzedniej strony.

Dalej – wyświetla następną stronę wprowadzania danych.

Zakończ – kończy proces wprowadzania danych.