Praca z danymi firmy > Dokumenty własne > Dokumenty sprzedaży > Brak adresu e-mail

Drukuj

Brak adresu e-mail

Okno pojawia się podczas wysyłki dokumentów, gdy w danych kontrahenta brak jest adresu e-mail, na który mają być przesyłane dokumenty. Wpisanie adresu w pole adres e-mail pozwala wysłać dokumenty na ten adres. Zaznaczenie pola zapisz w danych kontrahenta powoduje zapisanie wprowadzonego adresu do danych kontrahenta. Ten adres później może być wykorzystany podczas procesu przesyłania następnych dokumentów do tego kontrahenta.