Funkcje modułu Produkcja > Karty technologiczne > Nowa karta > Zakładka Kalkulacja

Drukuj

Zakładka Kalkulacja

Na zakładce Kalkulacja przeprowadza się symulację kalkulacji partii produkcji na podstawie danych z karty technologicznej.

 

Na zakładce widoczne są trzy panele:

Kalkulacja:

Ilość kalkulowana – ilość, dla której zostanie wykonana kalkulacja (wpisywana ręcznie).

Koszt jednostkowy – całkowity koszt pobierany z karty technologicznej.

Czas jednostkowy [rbg] – to całkowity czas (Tpz+Ti) wykonania wszystkich operacji.

Przepisz do karty – przycisk przy użyciu, którego następuje przepisanie wartości z kalkulatora do karty technologicznej (zakładka „Parametry”).

 

Składniki kosztu:

Wartości w rozdzieleniu na koszty dla: materiałów, kosztów, kosztów stałych oraz operacji.

 

Pozostałe:

Wsp. Sprzedaży – współczynnik sprzedaży wpisywany ręcznie.

Cena sprzedaży – cena sprzedaży dla jednostki produktu.

Łączny koszt – łączny koszt dla ilości kalkulowanej.

Łączny czas [rbg] – łączny czas dla ilości kalkulowanej.

 

img_39

 

Po wpisaniu ilości w polu Ilość kalkulowana program wyświetli informacje o kosztach poszczególnych składników: kosztach materiałów, kosztach jednostkowych, kosztach stałych czy też o czasie wykonania operacji. Na poszczególnych zakładkach: Koszty, Materiały, Operacje, Czasy można analizować: symulację kosztów partii produkcyjnej, wartość materiałów i operacji dla wybranej partii oraz czas poszczególnych operacji.