Ustawienia > Ustawienia główne > Zakładka Technologia

Drukuj

Zakładka Technologia

img_15

 

Pola widoczne na zakładce Technologia:

Domyślny sposób naliczania ceny – wybór z listy rozwijanej (dostępne opcje: cena stała, cena z elementów karty, ceny zakupu materiałów/surowców, ceny zakupu + pozycje niemagazynowe (TKW)).

Typ zlecenia generowany z poziomu karty – przypisanie domyślnego typu zlecenia generowanego z karty technologicznej z pominięciem planu produkcyjnego (wybór z listy zależy jest od wcześniej zdefiniowanych typów zleceń.

Domyślna JM pracochłonności – wybór z listy rozwijanej (minuta, roboczogodzina, sekunda).

Używaj słownika narzędzi przy operacjach na karcie – pole wyboru; zaznaczenie spowoduje podłączenie kartoteki narzędzi, jako opcji wyboru. Wcześniej należy zdefiniować narzędzia (patrz: Kartoteki). Puste pole spowoduje, że kolumnę Narzędzia trzeba będzie uzupełniać ręcznie.

Domyślna grupa karty techn. – wybór domyślnej grupy na karcie technologicznej. Dostępne opcje to: Półprodukty, Wyroby gotowe, Inne. Wybór domyślnej grupy następuje z listy rozwijanej.

Używaj słownika narzędzi przy operacjach na karcie – pole wyboru; zaznaczenie spowoduje podłączenie kartoteki narzędzi, jako opcji wyboru. Wcześniej należy zdefiniować narzędzia (patrz: Kartoteki). Puste pole spowoduje, że kolumnę Narzędzia trzeba będzie uzupełniać ręcznie.

Pola dodatkowe – możliwość zdefiniowania pól własnych - Umożliwienie zapisywania informacji dodatkowych na poziomie karty technologicznej.

 

img_171

 

img_172

 

Domyślny tryb karty – wybór z listy rozwijanej (dostępne opcje: ręcznie/automatycznie). Możliwość ustalenia domyślnego sposobu pobrania surowców.

 

Uzupełnione w karcie technologicznej pola dodatkowe nie są przenoszone na zlecenie produkcyjne.

 

Zobacz także:

Narzędzia

Tworzenie zleceń z pominięciem planu produkcyjnego