Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie automatycznym > Statystyka zlecenia

Drukuj

Statystyka zlecenia

Na zakładce Statystyka w sposób graficzny prezentowana jest statystyka dla materiałów (ilość planowana i rzeczywista) oraz dla operacji (czas planowany i czas rzeczywisty).