Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie automatycznym > Pobranie surowca z magazynu do produkcji

Drukuj

Pobranie surowca z magazynu do produkcji

Proces produkcji rozpoczyna się od pobrania potrzebnych składników z magazynu. Towar końcowy można wyprodukować w całości zgodnie z planem, wyprodukować więcej lub mniej.

Aby pobrać surowce do produkcji należy:

w górnej części zlecenia wybrać: Operacje magazynowe > Pobierz z magazynu:

img_58

 

Pojawi się zapytanie, czy na pewno chcemy dokonać pobrania. Następnie w oknie Wydanie do produkcji z magazynu wprowadza się ilość pobieraną:

img_59

 

Ostrzeżenie Brak wystarczającego stanu magazynowego dla pozycji informuje, iż w magazynie brakuje surowca w ilości wskazanej do pobrania. W takim wypadku należy w Handlu wprowadzić dokument przyjęcia towaru lub wskazać inny magazyn do pobrania surowca. Produkcja automatycznie uaktualni stany magazynowe i pozwoli na pobranie wszystkich składników w ilości potrzebnej do skompletowania produktu w zadanej ilości. Jednocześnie w module Symfonia ERP Handel tworzone są dokumenty wydania do produkcji. W polu Opis dokumentu tego dokumentu widnieje numer zlecenia produkcyjnego.

img_60

 

Nie należy ręcznie modyfikować w module Symfonia ERP Handel dokumentów magazynowych wystawionych z modułu Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją.

 

Po pobraniu z magazynu moduł automatycznie zaktualizuje dane dotyczące produkcji o pobrane ilości: zakładka BOM > kolumna Pobrane.

img_61

 

oraz stany magazynowe: zakładka Magazyn > kolumna Ilość.

img_62

 

Na tej zakładce będą widoczne informacje o wystawionych w Handlu dokumentach magazynowych. W kolumnie Informacje dodatkowe będą wyświetlane informacje o ewentualnych niepowodzeniach.

Na zakładce BOM zlecenia produkcyjnego widoczny jest przycisk Pokaż podzlecenie. Jeśli dla pozycji zlecenia jest widoczna informacja o podzleceniu, to przy użyciu tego przycisku można wyświetlić podzlecenie tej pozycji.

img_63