Funkcje modułu Produkcja > Plany produkcyjne > Raporty dostępne z planu produkcyjnego

Drukuj

Raporty dostępne z planu produkcyjnego

Z planu produkcyjnego dostępne są następujące rodzaje raportów:

Plan – wydruk planu produkcyjnego,

Pozycje magazynowe – wydruk produktów magazynowych potrzebnych do wytworzenia wyrobu gotowego,

Operacje – wydruk operacji, potrzebnych do wytworzenia wyrobu gotowego,

Półprodukty - bilans – wydruk prezentuje listę wraz ze szczegółami półproduktów rozpisanych i nierozpisanych na planie produkcyjnym..

 

Poniższy ekran przedstawia przykład raportu prezentującego zestawienie półproduktów.

 

img_53