Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie automatycznym > Oddanie wyrobu gotowego z produkcji do magazynu

Drukuj

Oddanie wyrobu gotowego z produkcji do magazynu

Aby oddać odpady wprowadza się ilość zwracaną w kolumnie Do przyjęcia na zakładce Odpady. Następnie należy zapisać zlecenie i w górnej części zlecenia wybrać: Operacje magazynowe > Przyjmij odpady:

img_66

 

W Handlu tworzone są dokumenty przyjęcia do magazynu z produkcji. Na zakładce Magazyn pojawia się informacja o wystawionych dokumentach magazynowych.

img_67

 

Na zakładce Koszty dodatkowe wprowadza się rzeczywiste ilości kosztów (o ile takie koszty zostały wcześniej zdefiniowane).

img_68

 

Wyprodukowany i przyjęty przez magazyn Handlu wyrób można skorygować. Wskazuje się wówczas konkretną pozycję przyjęcia z produkcji, a następnie wybiera spod prawego przycisku opcję Korekta pozycji.

img_69

 

Korekta zwraca całość. Na liście dokumentów pojawią się informacje o dokumencie korekty przyjęcia na magazyn. W kolumnie Ilość będzie widniała ilość z minusem.  Można ponownie przekazać na magazyn poprawną ilość wyprodukowanego towaru.

img_70