Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie automatycznym > Oddanie odpadu z produkcji

Drukuj

Oddanie odpadu z produkcji

Aby oddać odpady wprowadza się ilość zwracaną w kolumnie Do przyjęcia na zakładce Odpady. Następnie należy zapisać zlecenie i w górnej części zlecenia wybrać: Operacje magazynowe > Przyjmij odpady:

img_71

 

Na zakładce Odpady pojawi się informacja o ilości przyjętej (kolumna „Ilość przyjęta”), a na zakładce Magazyn, informacja o dokumencie magazynowym wystawionym w Handlu.

img_72